Omatiz Collagen โอเมทิซ คอลลาเจนOmatiz Collagen Peptide โอเมทิซ คอลลาเจน เปปไทด์
omatiz-collagen-25ซอง-2omatiz collagen
ปรับแพกเกจใหม่ บรรจุกล่องละ 25ซอง

omatiz-collagen-25ซอง-3
omatiz-collagen-25ซอง-1
omatiz-collagen-25ซอง-4
Omatiz Collagen Peptide (โอเมทิซ คอลลาเจน เปปไทด์) เติมสารอาหารให้ผิว ด้วยคอลลาเจนเพียว โมเลกุลเล็กที่สุดเพียง 300 ดาลตัน ผงคอลลาเจนชงแล้วใส ละลายง่ายไม่มีตะกอน ไร้กลิ่นคาว จะคนหรือไม่คนก็ละลายใสในเวลาไม่ถึงนาที ย้อนวัยให้ผิวด้วยคอลลาเจนเพียว เพียงแค่ ฉีก-ชง-ดื่ม ไม่ยุ่งยากเลย

omatiz-collagen-11omatiz-collagen-10omatiz-collagen-8omatiz-collagen-7omatiz-collagen-6omatiz-collagen-5omatiz-collagen-4omatiz-collagen-3omatiz-collagen-2omatiz-collagen-1